Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag,

 • In het geval van een koopcontract: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst betreffende verscheidene goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende deelzendingen of stukken: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste voorwerp in ontvangst heeft genomen.
 • In het geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Indien verschillende alternatieven samenvallen, is het laatste tijdstip doorslaggevend.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Niederhofener Str. 8, 86972 Altenstadt, [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug). - Aan Crescience UG (haftungsbeschränkt), Niederhofener Str. 8, 86972 Altenstadt, [email protected]:

 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*):_____________________________________________________
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*):____________________________________________________________________
 • Name des/der Verbraucher(s):_____________________________________________________________________
 • Anschrift des/der Verbraucher(s):__________________________________________________________________
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier):_____________________________
 • Datum:______________________________________________________________________________________________
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Niederhofener Str. 8, 86972 Altenstadt) terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Kennisgeving per e-mail We nemen per e-mail contact met je op wanneer het product weer beschikbaar is om te bestellen.

Van zondag 19.11. tot zondag 26.11. VEILIGE onweerstaanbare aanbiedingen!

ZWARTE CYBER MEGA SUPER UITVERKOOP