Światło w liczbach

Należy znać te parametry dla lamp roślinnych

Ta strona zawiera przegląd najważniejszych jednostek miary związanych ze światłem dla roślin. Podczas badań nad lampami roślinnymi napotyka się na niezliczone metryki i skróty -. Watt, PAR, PPFD, PPF itp. to tylko niektóre z danych, które przyczyniają się do Porównanie systemów oświetleniowych dla ogrodnictwa można przytoczyć. Dlaczego jeden Lumen nie jako wartość porównawcza dla lamp roślinnych, omówiliśmy już w blogu.

Zrozumiałe jest, że klienci i zainteresowane strony mają trudności z porównaniem różnych produktów i umieszczeniem ich we właściwym kontekście. Dlatego ta lista ma na celu pokazanie, które metryki są istotne dla oświetlenia roślin i dla czego.

Ważne wskaźniki pomiarowe dla oświetlenia roślin

Jakiego światła potrzebują rośliny: Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (PAR)

Ogólnie wiadomo, że główna część fotosyntezy jest stymulowana przez światło z zakresu spektralnego pomiędzy 400 a 700 nm, co stanowi widzialną część spektrum światła. To jest dokładnie to, co mówi promieniowanie fotosyntetycznie czynne: Wszystkie fotony, które mieszczą się w tym zakresie są liczone tak samo. Światło spoza tego zakresu jest bez znaczenia dla metryki PAR.

Z kolei jednostka pomiarowa lumen reprezentuje czułość ludzkiego oka. Wykres wyraźnie pokazuje, dlaczego wartości strumienia świetlnego nie są odpowiednie jako punkt odniesienia dla oświetlenia roślin.

Oświetlenie roślin PAR a wrażliwość na jasność
Oświetlenie roślin w liczbie 2

Jak dużo światła potrzebują rośliny: Integralne światło dzienne - DLI

Niezbędne natężenie światła wynika z całkowitego zapotrzebowania rośliny na światło w ciągu dnia. Wskaźnikiem dla różnych wymagań świetlnych jest wskaźnik DLI (Daily Light Integral). Opisuje on ile fotonów uderza w daną powierzchnię w ciągu 24 godzin.

Dla różnych gatunków roślin wiadomo, ile światła potrzebują lub mogą wykorzystać w ciągu dnia.

Obliczanie DLI

PPFD w µmol/m²s [liczba fotonów na sekundę na m²]. * 3600 [Liczba sekund w godzinie] * t(h) [Liczba godzin światła w ciągu doby] /. 1.000.000 = DLI w molach na dzień

Jak dużo światła emitują lampy roślinne - PPF

Informacji tej nie powinno zabraknąć w przypadku świateł roślin: Ile fotonów w zakresie promieniowania fotosyntetycznie czynnego jest emitowanych? Jest to strumień fotonów fotosyntetycznych (PPF). Jest to najważniejsza miara przy porównywaniu różnych źródeł światła, ponieważ jest wyznaczana w znormalizowanym układzie pomiarowym (sfera integrująca). W ten sposób można obiektywnie ocenić, jak dobra jest lampa w wytwarzaniu światła w przestrzeni PAR pomiędzy 400 a 700 nm.

Jak wydajne są lampy roślinne - PPF/W

Pod względem strumienia fotonów można obiektywnie ocenić, jak wydajny, a tym samym ekonomiczny jest system oświetleniowy dla roślin. W tym celu należy podzielić współczynnik PPF przez zużytą moc elektryczną. PPF/W podawany jest w jednostce µmol/J.

Różne technologie oświetleniowe w skrócie

Lampy fluorescencyjne: ok. 0,7 µmol/J
Natężenie prądu NDL 600W: ok. 1,8 µmol/J
Natężenie prądu NDL 1000W DE: ok. 2,1 µmol/J
Obecna dioda LED: ponad 3 µmol/J

Co naprawdę dociera do roślin - PPFD

Te teoretyczne wartości są bardzo dobre, aby dowiedzieć się, co źródło światła emituje w fotonach i jak wydajnie pracuje. To, co z kolei dociera do roślin, nie może być określone za pomocą wartości teoretycznych, lecz zależy od indywidualnego scenariusza użytkowania.

Tak zwana gęstość strumienia fotonów fotosyntetycznych (PPFD) wskazuje, ile fotonów z zakresu PAR pada na metr kwadratowy. Należy kierować się potrzebami roślin (patrz DLI) i dążyć do jak najbardziej równomiernego rozmieszczenia.

Problemy z PPFD jako wartością porównawczą

W rzeczywistości PPFD ma większe znaczenie w praktyce niż czysty wynik, tj. PPF. W rzeczywistości łatwo jest zmierzyć, ile PAR dociera do roślin. Jednakże PPFD można określić jedynie w odniesieniu do konkretnego środowiska. Odległość od roślin (lub od czujnika), kontrola światła (ewentualne odbłyśniki lub optyka), odbicie ścian i podłogi itp. odgrywają ogromną rolę. Nawet temperatura w pomieszczeniu ma pewien wpływ na mierzone wartości. Ponieważ czynniki te nie są znormalizowane, pomiar w każdym scenariuszu testowym jest niepowtarzalny. Porównywalność między producentami nie jest więc niestety gwarantowana. W celu uniknięcia błędnych interpretacji, wybieramy nasze własne badania PPFD tak przejrzyste, jak to tylko możliwe.

Pomiar PPFD dla lamp roślinnych
FLUXengine Wynik badania PPFD

Jak rośliny wykorzystują światło - spektrum i YPF

Spectrum

Tak jak różnorodna jest flora i fauna na naszej planecie, tak różne są również potrzeby roślin. Dlatego wymagana jakość światła jest różna dla różnych rodzajów i etapów rozwoju. Jednak panuje zgoda co do tego, że zdrowy rozwój roślin jest możliwy tylko przy szerokopasmowym spektrum, które obejmuje zakres PAR. W fazie wzrostu korzystny jest zwiększony składnik niebieski (np. od 4000K przy świetle białym), w fazie kwitnienia zwiększony składnik czerwony (np. do 3000K przy świetle białym). Ponadto, istnieją różne długości fal, które mają wpływ na fotomorfogenezę (tworzenie formy wzrostu) i produkcję wtórnych substancji roślinnych.

YPF

Kwestią sporną jest to, które długości fal najefektywniej przyczyniają się do fotosyntezy. W 1973 roku McCree określił efektywne spektrum fotosyntezy na podstawie 22 gatunków. Parametr YPF (Yield Photon Flux) służy do ważenia światła o różnych długościach fali na podstawie tego widma, znanego również jako krzywa McCree. Jednakże, ponieważ pomiary in Kritik geraten sindtę metrykę należy traktować z przymrużeniem oka. McCree rozpatrywał poszczególne liście w izolacji, a nie roślinę jako całość. Co więcej, pomiary odbywały się przy stosunkowo niskich intensywnościach oświetlenia.

Oświetlenie roślin w liczbie 3
Powiadomienie pocztą elektroniczną Skontaktujemy się z Tobą e-mailem, gdy produkt będzie ponownie dostępny do zamówienia.

Od niedzieli 19.11. do niedzieli 26.11. BEZPIECZNE oferty, którym nie można się oprzeć!

BLACK CYBER MEGA SUPER WYPRZEDAŻ