Licht in getallen

U moet deze parameters voor plantenlampen kennen

Deze bladzijde geeft een overzicht van de belangrijkste meeteenheden met betrekking tot licht voor planten. Bij onderzoek naar plantenlampen wordt men geconfronteerd met ontelbare metrieken en afkortingen -. Watt, PAR, PPFD, PPF enz. zijn slechts enkele van de cijfers die bijdragen aan de Vergelijking van verlichtingssystemen voor de tuinbouw kan worden geciteerd. Waarom een Lumen niet als een vergelijkende waarde voor plantenlampen, hebben we al besproken in de blog.

Het is begrijpelijk dat afnemers en belanghebbenden het moeilijk vinden verschillende producten te vergelijken en in de juiste context te plaatsen. Daarom is deze lijst bedoeld om aan te geven welke metriek relevant is voor fabrieksverlichting en waarvoor.

Belangrijke maatstaven voor de verlichting van planten

Welk licht planten nodig hebben: Fotosynthetisch actieve straling (PAR)

Het is algemeen bekend dat het grootste deel van de fotosynthese wordt gestimuleerd door licht dat ligt in het spectrale gebied tussen 400 en 700 nm, dat zo'n beetje het zichtbare deel van het lichtspectrum is. Dat is precies wat fotosynthetisch actieve straling zegt: Alle fotonen die binnen dit bereik vallen, worden hetzelfde geteld. Licht buiten dit bereik is zinloos voor de PAR-metriek.

De meeteenheid lumen daarentegen vertegenwoordigt de gevoeligheid van het menselijk oog. Uit de grafiek blijkt duidelijk waarom lumenwaarden nauwelijks geschikt zijn als maatstaf voor de verlichting van planten.

PAR- vs. lichtsterktegevoeligheid van plantenverlichting
Plantverlichting in nummers 2

Hoeveel licht planten nodig hebben: Daglicht integraal - DLI

De benodigde lichtsterkte wordt afgeleid uit de totale lichtbehoefte van de plant gedurende de dag. Een index voor de verschillende lichtbehoeften is de Daily Light Integral (DLI). Het beschrijft hoeveel fotonen een bepaald oppervlak in 24 uur raken.

Voor verschillende plantensoorten is bekend hoeveel licht zij gedurende een dag nodig hebben of kunnen gebruiken.

Berekening van het DLI

PPFD in µmol/m²s [aantal fotonen per seconde per m²]. * 3600 [Aantal seconden in een uur] * t(h) [Aantal uren licht in een dag] / 1.000.000 = DLI in mol per dag

Hoeveel licht geven plantenlampen - PPF

Deze informatie mag niet ontbreken voor fabriekslampen: Hoeveel fotonen in het bereik van fotosynthetisch actieve straling worden er uitgezonden? Dit is de fotosynthetische fotonenflux (PPF). Dit is de belangrijkste maatstaf voor het vergelijken van verschillende lichtbronnen, omdat deze wordt bepaald in een gestandaardiseerde testopstelling (bol van Ulbricht). Men kan dus objectief beoordelen hoe goed de lamp is in het produceren van licht in de PAR-ruimte tussen 400 en 700 nm.

Hoe efficiënt zijn plantenlampen - PPF/W

In termen van fotonenflux kan objectief worden beoordeeld hoe efficiënt en dus zuinig een verlichtingssysteem voor planten is. Om dit te doen deelt u de PPF door het gebruikte elektrische vermogen. PPF/W wordt gegeven in de eenheid µmol/J.

Verschillende verlichtingstechnologieën in een oogopslag

Fluorescentielampen: ca. 0,7 µmol/J
Stroom NDL 600W: ca. 1,8 µmol/J
Stroom NDL 1000W DE: ca. 2,1 µmol/J
Huidige LED: meer dan 3 µmol/J

Wat echt bij de planten terechtkomt - PPFD

Deze theoretische waarden zijn zeer goed om uit te vinden wat een lichtbron aan fotonen uitzendt en hoe efficiënt zij werkt. Wat op zijn beurt de planten bereikt, kan niet met theoretische waarden worden bepaald, maar hangt af van het individuele gebruiksscenario.

De zogenoemde fotosynthetische fotonenfluxdichtheid (PPFD) geeft aan hoeveel fotonen van het PAR-bereik op een vierkante meter vallen. Men moet zich oriënteren op de behoeften van de planten (zie DLI) en streven naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling.

Problemen met PPFD als vergelijkende waarde

In feite is PPFD in de praktijk relevanter dan de zuivere output, d.w.z. PPF. In feite is het gemakkelijk te meten hoeveel PAR de planten bereikt. PPFD kan echter alleen worden bepaald in relatie tot de specifieke omgeving. Afstand tot de planten (of tot de sensor), lichtbeheersing (eventuele reflectoren of optiek), de weerkaatsing van de wanden en de vloer enz. spelen een enorme rol. Zelfs de temperatuur in de kamer heeft enige invloed op de gemeten waarden. Aangezien deze factoren niet gestandaardiseerd zijn, is de meting in elk testscenario uniek. Vergelijkbaarheid tussen de fabrikanten is daarom helaas niet gegarandeerd. Om verkeerde interpretaties te voorkomen, gaan we voor onze eigen PPFD-tests zo transparant mogelijk te maken.

PPFD-meting van plantenlampen
FLUXengine PPFD testresultaat

Hoe planten licht gebruiken - spectrum en YPF

Spectrum

Zo divers als de flora en fauna op onze planeet zijn, zo verschillend zijn ook de behoeften van planten. Daarom verschilt de vereiste lichtkwaliteit tussen de verschillende geslachten en ontwikkelingsstadia. De consensus is echter dat een gezonde ontwikkeling van planten alleen mogelijk is bij een breedbandspectrum dat het PAR-bereik bestrijkt. In de groeifase is een verhoogde blauwe component (b.v. vanaf 4000K met wit licht), in de bloeifase een verhoogde rode component (b.v. tot 3000K met wit licht) voordelig. Bovendien zijn er verschillende golflengten die een effect hebben op de fotomorfogenese (vorming van de groeivorm) en de productie van secundaire plantaardige stoffen.

YPF

Het is omstreden welke golflengten het meest effectief bijdragen tot de fotosynthese. In 1973 bepaalde McCree het effectieve spectrum van fotosynthese aan de hand van 22 soorten. De YPF-parameter (Yield Photon Flux) weegt het licht van verschillende golflengten op basis van dit spectrum, ook bekend als de McCree-curve. Echter, aangezien de metingen zijn onder kritiek gekomenmoet deze metriek met een korreltje zout worden genomen. McCree had de afzonderlijke bladeren apart bekeken, niet de plant als geheel. Bovendien vonden de metingen plaats bij betrekkelijk lage verlichtingsintensiteiten.

Plantverlichting in nummers 3

Van zondag 19.11. tot zondag 26.11. VEILIGE onweerstaanbare aanbiedingen!

ZWARTE CYBER MEGA SUPER UITVERKOOP